Test je employability-positie


Hoe inzetbaar ben jij eigenlijk?
Op deze site gaat het steeds over employability. Maar hoe employable ben jij eigenlijk?
Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met jouw opleidingsbereidheid en mobiliteit? Hoe gemakkelijk ben je elders in te zetten als je huidige werk overbodig wordt of als je zelf een loopbaanstap zou willen maken?

In deze test staan uitspraken die gekoppeld zijn aan een sterke employability-positie. Klik bij elke stelling het antwoord van je keuze aan en verzend je antwoorden met de knop Verwerken.
Zo krijg je een indruk van je employability-positie. Geef de antwoorden eerlijk. Je bent de enige die de resultaten van deze test te zien krijgt. Er worden geen gegevens van je bewaard.

    Eens Oneens
1 LOOPBAAN    
  ik voel me (mede) verantwoordelijk voor mijn eigen loopbaan
2 VERANDERINGSBEREIDHEID    
  ik wil binnen vijf jaar een andere functie gaan vervullen, bij voorkeur binnen, maar als het niet anders kan buiten VNU
3 MOBILITEIT    
a ik ben bereid twee uur of meer per dag te reizen in het kader van woon-werkverkeer
b ik ben bereid om te werken binnen een andere VNU-vestiging
c ik ben bereid te verhuizen als dat voor mijn carrière of behoud van werk noodzakelijk is
4 ONTWIKKELING    
a ik volg minstens één keer per jaar een opleiding of training
b ik ben bereid om een deel van mijn vrije tijd te besteden aan mijn ontwikkeling door opleiding en training
c ik ben bereid tot omscholing als ik vastloop in de beroepsrichting die ik ooit gekozen heb
d ik heb verschillende functies vervuld waarin ik me steeds heb kunnen ontplooien
e nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied volg ik op de voet
5 FUNCTIONEREN    
a ik praat regelmatig met mijn baas over mijn huidige functioneren
b ik praat regelmatig met mijn baas over mijn ontwikkeling en mijn toekomst
c ik praat regelmatig ook met anderen in de organisatie (deskundigen) over mijn ontwikkeling en mijn toekomst
6 ARBEIDSMARKTPOSITIE    
a mijn opleiding sluit aan bij de arbeidsmarkt buiten VNU
b mijn werkervaring sluit aan bij de vraag op de arbeidsmarkt buiten VNU
c wat ik nu verdien kan ik ook buiten VNU verdienen
7 FLEXIBILITEIT    
  ik heb het vermogen om te gaan met wisselingen en veranderingen en de daarmee gepaard gaande onzekerheden
8 VERNIEUWINGSGEZINDHEID    
  ik kom voortdurend met nieuwe idee‘n en initiatieven
9 INZICHT IN PRESTATIEVERMOGEN
(wat kan ik?, waar ben ik goed in?)
   
  ik kan drie sterke en drie zwakke kanten van mijn functioneren beschrijven
10 INZICHT IN PERSOONLIJKHEID
(wie ben ik?)
   
  ik kan drie sterke en drie zwakke kanten van mijn persoonlijkheid beschrijven